Dla inwestorów

Prowadzimy kompleksową obsługę inwestycji i inwestorów, zarówno tych którzy chcą wybudować obiekty i budynki dla siebie, jaki i inwestorów realizujących projekty inwestycyjne i deweloperskie. Nasza oferta przewiduje także możliwość pomocy w zakładaniu spółek celowych dla poszczególnych inwestycji deweloperskich, zarejestrowania ich pod naszym adresem i prowadzenia obsługi biurowej w zakresie korespondencji i kompletowania dokumentów księgowych dla biura rachunkowego. Klientom indywidualnym zapewniamy pomoc i obsługę budowy na każdym etapie jej przygotowania i realizacji.

Przygotowanie inwestycji

Oferujemy wsparcie na każdym etapie przygotowania inwestycji, poczynając od doradztwa przy zakupie nieruchomości i sprawdzaniu jej potencjału inwestycyjnego. Doradzamy klientom w zakresie właściwego wyboru rodzaju zabudowy i jej optymalizacji ekonomicznej. Dla deweloperów w oparciu o wytyczne Studium Planowania Przestrzennego lub na podstawie warunków Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, przygotowujemy wstępną koncepcję architektoniczną umożliwiającą wykonanie szacunkowych zestawień nakładów i kosztów oraz wielkości sprzedaży. Analiza opłacalności na tym etapie pozwala inwestorowi podjąć właściwą decyzję. Przeprowadzamy procedurę uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zezwolenia na budowę. Przygotowujemy dokumenty niezbędne do wyboru projektantów i wykonawców oraz zawarcia przez inwestora umów na projektowanie i wykonawstwo. W imieniu klienta uzyskujemy decyzje i uzgodnienia wymagane prawem na każdym etapie inwestycji.

Organizowanie finansowania

Organizowanie finansowania inwestycji ze środków zewnętrznych wykonujemy przy wsparciu fachowych firm działających na rynku finansowym. Wspólnie z nimi przygotowujemy kompletną dokumentację finansową przedsięwzięcia, ustalamy z klientem sposoby i rodzaje finansowania. Pełnimy także nadzór nad rozliczaniem nakładów i wydatków inwestycyjnych, ich zgodności z preliminarzem budżetowym oraz weryfikujemy faktury i wnioski o uruchomienie płatności.

Obsługa realizacji inwestycji

Od momentu rozpoczęcia projektu inwestycyjnego stanowimy wsparcie doradcze dla inwestora. Kontrolujemy przebieg prac projektowych, bierzemy udział w dokonywaniu wyboru właściwych rozwiązań technicznych i materiałowych. Prowadzimy lub wspomagamy proces uzyskiwania decyzji administracyjnych. Nasi inspektorzy nadzoru pełnią stały nadzór nad wykonywanymi pracami budowlanymi i instalacyjnymi w okresie realizacji budowy, oraz w niezbędnym zakresie w okresie gwarancji.

Obsługa sprzedaży deweloperskiej

Przygotowujemy i uzgadniamy z urzędami i instytucjami dokumenty potrzebne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, uzyskanie wpisów do rejestrów budynków i lokali, rejestru gruntów i KW, a także zaświadczeń o samodzielności lokalu. Z upoważnienia inwestora składamy wnioski o uzyskanie niezbędnych decyzji i zaświadczeń potrzebnych do użytkowania budynków i lokali, oraz czynności sprzedażowych. Posiadamy doświadczenie w zakresie organizacji sprzedaży mieszkań wybudowanych w ramach projektów deweloperskich. Pracownicy posiadają doświadczenie i umiejętności obsługi klientów. Przygotowujemy plan promocji i marketingu przedsięwzięcia. Prowadzimy biuro sprzedaży, zarówno na terenie inwestycji, jak i w siedzibie spółki. Przygotowujemy projekty umów rezerwacji, przedwstępnych i przeniesienia własności. W procesie sprzedaży możemy uczestniczyć na zasadzie doradztwa, bądź pełnomocnictwa w określonym zakresie czynności. Prowadzimy dokumentację każdego lokalu i klienta, sporządzamy rozliczenie końcowe klientów, poszczególnych lokali i całej inwestycji.